Loading...

Hello, Buddy

Seto Bagh - Diamond Shumsher JB Rana

Your Rating:
Saving...
Read reviews from Goodreads.com

सेतो बाघ एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा लेखिएको सामाजिक उपन्यास हो ।
'बडामहारानी ! आज मैले सेतो बाघ देखेँ ।'
'कस्तो रहेछ? सरकार !'
'निक्खुर सेतो ।'
'त्यो सेतो बाघलाई सरकारबाट हानिबक्सिइन ?'
'हानेँ, तर लागेन ।'

Brand New

Price (Nrs) Seller Book Condition Type Comments Expiry Date  
375
338
BSSB Brand New FIRST Hand Not Applicable Add to
cart

Add to
wishlist
comments powered by Disqus